Pålysningar

Höstuppstart

I höst kommer vi att arbeta lite med inriktning på våra gudstjänster kring olika tema: Vi kommer att ägna några gudstjänster åt vision. Vilka är vi och vart är vi på väg. En gång i månaden har vi en gudstjänst i vår egen lokal som vi kallar för REFUG. En kreativ gudstjänst med lovsång, dans,…