Gemensam gudstjänst, Nattvard

Gemensam gudstjänst tillsammans med alla kyrkorna i Uddevalla. Pingstkyrkan.

0 kommentarer

Skriv en kommentar