Helandeseminarium, John Derneborg

Helandeseminarium med John Derneborg, Kingdoms bibelskola.

John är pingstpastor i Vänersborg. Han reser inom New Wine-rörelsen och har idag en stark helandetjänst i vårt land med inriktning på att utrusta andra.
Alla är välkomna!

0 kommentarer

Skriv en kommentar