Ungdomssamling

”Guds Hjärtslag för Helande”.

Mer info på ”Fristaden Ung” på Facebook.

0 kommentarer

Skriv en kommentar