Bibeltimman, ”Ett är nödvändigt”

Luk 10:38-42

0 kommentarer

Skriv en kommentar