Gudstjänst, ”Älska Gud”, Janne Sääf och Anders Henrikson

Bön inför mötet kl 15:30.

Nattvard. Söndagsskola.

0 kommentarer

Skriv en kommentar